Norsk Folkehjelp er godt fornøyd med samarbeid vi har med Salgs Forum. Salgs Forum utfører i dag annonsesalget til vårt medlemsblad Appell, og det har de gjort de siste 15 år. Salgs Forum har gode rutiner hva gjelder gjennomføring av annonsesalget. Vi setter stor pris på deres ryddighet og at de faktisk leverer de salgsresultater som forventes.

Are Stranden – Markedsrådgiver i Norsk Folkehjelp