Noen av våre publikasjoner

VIKING Magasinet

Magasin

Utgiver: VIKING Fotball
Opplag: 40 000 eks
Utgivelser i år: 6. april, 6. juli og 5. oktober
Annonseselger: Arild Halsne
Tlf. 51315700 E-post: arild@salgs-forum.no
www.viking-fk.no

Offshore Norway

Oljebransjens oppslagsverk ( web og katalog)

Utgiver: Offshore Norway AS
Opplag katalog: ca 4 500 eks
Utgivelser katalog i år: August
Annonseselger: Trygve Gabrielsen
Tlf. 41004046 E-post: trygve@offshorenorway.no
www.offshorenorway.no

Barnas Rogaland

Barnas Rogaland er et gratismagasin som viser hvor mye gøy barn og familier kan oppleve i Rogaland i sommer

Utgivelse: Mai
Utgiver: Kongeparken
Opplag: 270 000 eks (i 5 fylker)
Annonseselger: Arild Halsne
Tlf. 51315700 E-post: post@salgs-forum.no
www.barnasrogaland.no

Gatemagasinet Asfalt

Utgivelser i år: februar, april, juni, august, oktober og desember.

Utgiver: Stiftelsen Gatemagasinet Asfalt
Opplag: 35 000 eks
Annonseselger: Jorunn Thorsø
Tlf. 51315700 E-post: jorunn@salgs-forum.no

www.gatemagasinetasfalt.no

RSMagasinet

Denne publikasjonen blir sendt ut til Redningsselskapets medlemmer, samt til alle som er registrert i småbåtregisteret i Norge. Utgivelser i år: 2 mars, 15 juni, 21 september og 30 november

Utgiver: Redningsselskapet
Opplag: 180 000 eks
Annonseselger: Sverre Thorsø
Tlf. 92451379 E-post: sverre@salgs-forum.no

Kystguiden

Denne publikasjonen blir sendt ut til Redningsselskapets medlemmer, og er en guide med oversikt over norske gjestehavner, samt hva de forskjellige kystkommuner og lokale bedrifter kan tilby av fasiliteter til båtfolket.

Utgiver: Redningsselskapet
Opplag: 65 000 eks
Annonseselger: Sverre Thorsø
Tlf. 92451379 E-post: sverre@salgs-forum.no

Appell

Medlemsbladet til Norsk Folkehjelp. Utgivelser i år: februar, april, september og desember

Utgiver: Norsk Folkehjelp
Opplag: ca 35 000 eks
Annonseselger: Arild Halsne
Tlf. 51315700 E-post: arild@salgs-forum.no
www.norskfolkehjelp.no

Bunad Magasinet

Nisjemagasin om bunad og folkedrakter. Selges i Narvesen. Det selges også av Husflidstuer og systuer over hele landet.I tillegg ca 1700 abonnenter.

Utgiver: Magasinet Bunad
Opplag: ca 5 000 eks
Annonseselger: Jorunn Thorsø
Tlf. 51315700 E-post: jorunn@salgs-forum.no
www.bunad-magasinet.no

Polio

Denne publikasjonen blir utgitt til medlemmer, samt ulike helseforetak, behandlingssentre og venterom. Utgivelser i år: mars, juni, september og desember.

Utgiver: Landsfoeningen for Polioskadde ( tilsluttet Norges Handikapforbund)
Opplag: 2 700 eks
Annonseselger: Steffen Walbækken
Tlf. 51315700 E-post: steffen@salgs-forum.no

www.polionorway.no

Misjonstidende

Denne publikasjonen blir sendt ut til abonnenter. 8 utgivelser i 2016

Opplag: 10 500 eks
Annonseselger: Jorunn Thorsø
Tlf. 51315700 E-post: jorunn@salgs-forum.no

www.nms.no

Samfunn for Alle

Medlemsbladet til NFU -Norsk Forbund for Utviklingshemmede Utgivelser i år: uke 9, 17, 26, 40 og 49

Utgiver: NFU
Opplag: ca 8 000 eks
Annonseselger: Arild Halsne
Tlf. 51315700 E-post: arild@salgs-forum.no

www.nfunorge.org

BYEN Magasinet

Sentrumsmagasin som utgis til innbyggere i Stavanger, Randaberg og Sola. Utgivelser i år: mars, juni, september, oktober og november

Utgiver: Stavanger Sentrum AS
Opplag: 45 000 eks
Annonseselger: Steffen Walbækken
Tlf. 51315700 E-post: steffen@salgs-forum.no
www.byenmagasinet.no